Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2020056564
ArkivsakID: 22/7334
Dato: 08.04.2022
Tittel: Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering - klage over vedtak
Saksbehandler: Leif-Magnus Rosenblad
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Klage reguleringssaker
Referanse:

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS