Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020545733
DokumentID: 22/10173 - Naturmangfoldstrategi for Bærum kommune - 1.gangsbehandling
ArkivsakID: 21/9120 - Temaplan naturmangfold Bærum kommune
Tidligere naturmangfoldstrategi for Bærum kommune
Journaldato: 29.09.2022
Brevdato: 28.09.2022
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS